System reklamacji

Wysyłanie zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Dane użytkownika

Dane urządzenia


  • Proszę opisać dokładnie usterkę sprzętu
  • Opis usterki powinien zawierać informację, jak doszło do usterki


  • Proszę wybrać elementy zestawu zawarte w przesyłce
  • Elementy niezaznaczone mogą nie zostać zwrócone
Realizacja

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).